Reaching the unreached
ARTS RELEASE in Nederland
Vacatures
TFT-dag 10 oktober 2020
Xplore Mission dag 7 november

Laatste nieuws

Sanne in Cambodja
Juli 2019 vertrok Sanne (27) naar Cambodja om les te gaan geven op een christelijke internationale basisschool. Een tijdje geleden besloot zij om er nog een jaar aan vast te plakken. Wij willen natuurlijk alle ins en outs van haar avontuur in dit Aziatische land weten!
Vriendschap
Hoe blijvend is vriendschap? Een muziekband zong er jaren geleden al over: vriendschap is een illusie!
Creatieve evangelisatie
Bijbelverhalen beleven en ervaren: dat is wat WEC docente Birte Papenhausen aan anderen wil leren. In de westerse wereld speelt taal een grote rol. Vandaar dat evangelisatie vaak met woorden wordt gedaan. Maar daarmee bereik je niet altijd het hart van degene die op zoek is naar God. Als je verhalen en personen uitbeeldt, als het ware doorleeft, komen gebeurtenissen tot leven.

Agenda