Xplore Mission weekend 2021

21 maart 2021
09:00 tot 16:00

Xplore Mission bestaat om jou verder te helpen in je zoektocht naar een plek in zending die het beste bij je past, om God en de ander te dienen in een cross-culturele setting, in het buitenland of in Nederland. Samen met OMF, Interserve en Wycliffe organiseert WEC een jaarlijks Xplore Mission weekend in het voorjaar.

21 maart 2021
09:00 tot 16:00
Locatie
Cornerstone
Hagelkruisstraat 19
Beugen
Website
Website

Xplore Mission bestaat om jou verder te helpen in je zoektocht naar een plek in zending die het beste bij je past, om God en de ander te dienen in een cross-culturele setting, in het buitenland of in Nederland. Samen met OMF, Interserve en Wycliffe organiseert WEC een jaarlijks Xplore Mission weekend in het voorjaar.

Thema voor het weekend in het voorjaar van 2021 is Xplore Gods Mission. Locatie is Bijbelschool Cornerstone, in Beugen (Noord-Brabant). Het doorgaan van het weekend is afhankelijk van de dan geldende regels rondom het coronavirus. 

Klik hier om je aan te melden.

Iedere dag, beginnende bij vrijdagavond, zullen sprekers stil staan bij een onderdeel van het thema.
Daarnaast zijn er nog verschillende workshops. De sprekers zullen je inspireren en vanuit Bijbels perspectief ingaan op het thema. Gods opdracht is namelijk nog niet volledig voltooid. “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” Mattheüs 28:19

Gastsprekers dit weekend zijn Maarten en Arine Kommers. Maarten is opgegroeid in Kenia als kind van zendelingen. Samen met zijn 6 broers en zussen heeft hij van jongs af aan het zendingswerk van dichtbij meegemaakt. Maarten heeft (tropische) landbouw gestudeerd. Tijdens zijn studententijd leerde hij God écht kennen. Tijdens een stage met OMF in de Filippijnen kwam de roeping van God sterk naar hem toe. Vanaf dat moment heeft hij zich, en daarna samen met zijn vrouw Arine, beschikbaar gesteld voor God om Hem fulltime te dienen op de plek waar Hij hen zou brengen.

Tijdens het weekend is er een boekentafel van CLC International aanwezig.

Programma concreet:

Vrijdag 

18.30-19.15 Registratie | Koffie/thee
19.30-20.00 Welkom
20.00-21.40 Samenkomst 1 met gastspreker Maarten
21.45-22.30 Small groups (groep waarmee je samenkomt om na te spreken over wat je gehoord hebt)
22.30-23.00 Ontspanning

Zaterdag 

09.00-10.15 Samenkomst 2 met gastspreker Arine
10.30-11.30 Small groups
11.45-12.45 Workshopronde
13.00-13.30 Lunch
14.15-15.15 Workshopronde
16.00-17.00 Spel en vrije ruimte
18.30-19.00 Maaltijd
20.00-22.00 Q&A (vragen stellen aan (oud)zendingswerkers)
22.00-23.00 Ontspanning

Zondag 

09.00-10.00 Small groups
10.00-11.30 Samenkomst 3 met gastsprekers Maarten en Arine
12.30-13.00 Lunch
13.30-14.30 Small groups
14.30-15.00 Afsluiting
15.00-16.00 Koffie en afscheid

 


Locatie
Cornerstone
Hagelkruisstraat 19
Beugen
Website