Is zending voorgoed veranderd?

Ongeveer een jaar geleden kwam de wereld volledig op z’n kop te staan. Ineens mochten we elkaar geen hand meer geven, niet meer knuffelen en het wordt misschien knap lastig om de anderhalve meter afstand weer af te leren. Voor WEC hebben alle maatregelen nog steeds grote gevolgen. We stelden Silvian Hamstra (één van onze directeuren) een aantal vragen over de effecten van corona op zending.

Hoe kijk jij terug op afgelopen jaar?

‘Ik geloof dat ik liever vooruitkijk omdat de (aardse) hoop voor een oplossing in de toekomst ligt. Net als veel andere mensen vond ik het afgelopen jaar een raar, lastig en spannend jaar. Waar ik in het begin dacht dat corona snel over zou zijn, begon ik na een paar maanden te beseffen dat het nog lange tijd bij ons zou blijven. En dat het effect zou hebben op zending en op ons als zendingsorganisatie. Vooral die eerste paar maanden waren lastig en spannend omdat we de effecten nog niet konden overzien: Kunnen zendelingen die zich aanmelden wel naar het buitenland gaan, kunnen anderen wel op verlof komen, komen er nu minder financiën binnen, zouden we minder werk te doen hebben?
Tegelijkertijd was het een jaar waar het nog veel meer om God draaide en het vertrouwen van Hem, dat Hij ook in deze situatie alles in Zijn hand heeft. Dit jaar heeft mij dichter bij Hem gebracht en geleerd om meer op Hem te vertrouwen. Dat is een mooie uitkomst van zo’n jaar, toch?”

 

Is zending veranderd in het afgelopen jaar? Zo ja, op welke manier en betreft het een tijdelijke of een permanente verandering?

“Natuurlijk is zending voor een deel veranderd en ook voorgoed, denk ik. Dat heeft vooral te maken met de zendelingen op het veld die vaak niet verder konden op de manier waarop ze hun werk deden. Ze moesten nadenken over hoe ze toch het Goede Nieuws konden blijven verspreiden. Dat werd vaak op een creatieve (digitale) manier opgelost. Als WEC zijn we intensiever gaan samenwerken met GlobalRize, een 'digitale' zendingsorganisatie.
De basis van zending blijft volgens mij echter onaangetast. Zending is nog steeds een kwestie van ‘erheen gaan’,  relaties leggen en van daaruit het geweldige Evangelie van Jezus Christus delen."

 

Wat is jouw droom van hoe zending er in de komende 1 tot 5 jaar uit gaat zien?

“God heeft ons gemaakt als sociale wezens, daarom is mijn droom dat zending blijft wat het altijd was: Zendelingen daarheen mogen zenden waar Christus niet bekend is als Heer en Heiland en de lokale christenen helpen te groeien in ‘volwassenheid’ zodat zij het stokje zelf over kunnen nemen.”

 

Stel je hebt het verlangen om ‘iets’ in de zending te gaan doen. Is het wel slim om nu tot actie over te gaan? De meeste grenzen zijn immers nog gesloten. Of...?

“Ik zou zeker tot actie overgaan! Zending is namelijk niet iets dat je zelf verzint, maar iets waar God je voor roept. Als Hij je roept zal Hij ook zorgen voor de mogelijkheden. Dat hebben we bij WEC al regelmatig gezien.”

 

Wat maakt WEC tot een aantrekkelijke organisatie om mee in zee te gaan?

“Het mooie van WEC vind ik dat we eigenlijk allemaal gelijk zijn. Het voelt als een warm gezin waarin ieder een rol heeft en gerespecteerd wordt. En de Vader? Dat is God, die een ieder van ‘het gezin’ gebruikt om tot WEC te spreken en niet kijkt naar de functie die hij of zij bekleedt. WEC is gewoon een prachtige organisatie van door God geroepen mensen, die vooral het Goede Nieuws willen vertellen aan een wereld in nood. Wie wil dat nou niet?”

 

Neem contact met ons op voor verdere vragen over zending en voor een vrijblijvend oriënterend gesprek: 
Contact | WEC Nederland - Wereldwijde zending (wec-nederland.nl)

 

10-03-2021