Een jaar vol onzekerheid

Het jaar 2021 is bijna ten einde. Dit jaar stond net als het voorgaande jaar (groten)deels in het teken van corona. Het begon zo positief: de tijd was aangebroken dat we corona zouden overwinnen. Ook in 2021 hadden we echter te maken met allerlei maatregelen: soms waren er versoepelingen, maar bij het oplopen van het aantal besmettingen werden de duimschroeven weer aangedraaid. Het leven lijkt onvoorspelbaar te zijn geworden: je kunt van alles plannen, maar voor je het weet kun je er weer een streep door zetten. Maar was het leven sowieso al niet onvoorspelbaar?

Door Sido Wattel

Voor onze werkers was het ook een jaar van onzekerheid. Zoveel landen als er zijn, zoveel verschillende maatregelen waren er. De meeste werkers konden terugkeren naar hun land van bediening. Een aantal verblijft nog steeds in Nederland, doordat ‘hun’ land een terugkeer tegen houdt. Verschillende vragen gaan er dan door het hoofd: wat wil God met mijn leven? Hoe zit het met mijn roeping? Ondanks de onzekerheid mochten deze werkers toch vrede ervaren en geloof dat God de situatie in Zijn hand houdt.

Mocht er dan helemaal niets dit jaar? Opwekking werd digitaal uitgezonden, wat het lastig maakte om in contact te komen met onze doelgroep: mensen die op zoek zijn naar hun plek binnen Gods Koninkrijk. Toch kon Xplore Mission tot twee keer toe wél doorgaan. Samen met een aantal andere organisaties mochten we een stukje met de deelnemers oplopen in hun zoektocht naar de plek waar God hen wil gebruiken. In september organiseerden we een oriëntatie voor vier jongvolwassenen die met WEC TREK (het korte-termijn programma van WEC) naar het buitenland zouden gaan. Het was mooi om hun enthousiasme te zien en hun verlangen om God te dienen. Dezelfde maand mocht een gezin na een lange tijd van wachten naar Azië vertrekken om Jezus bekend te maken onder de onbereikten. En begin oktober mochten we onze Open Dag organiseren. Wat was het fijn en waardevol om na langere tijd weer eens contact te kunnen hebben met onze achterban. Er was dus nog best veel mogelijk in 2021!

Over een paar dagen mogen we de geboorte van Jezus vieren. De lang beloofde Messias. De Zoon van God kwam ter wereld in een rauwe wereld, vol geweld en onderdrukking. In deze wereld kwam Hij vrede brengen. Jezus kwam om de weg naar God te (her)openen. Het is dankzij Hem dat wij God onze Vader mogen noemen. Ons rest de opdracht om Jezus’ vrede en liefde door te geven. Aan mensen dichtbij en ver weg. Dat is waar wij als WEC voor bestaan. Miljarden mensen hebben nog nooit van Jezus gehoord. We mogen ons inzetten om daar verandering in te brengen.

Wat zal 2022 brengen? Zal dat jaar ook weer omgeven worden door onzekerheid? Gelukkig is er toch enige zekerheid: God heeft ons lief, Hij heeft een plan met deze wereld en wil ons inschakelen om dit plan uit te voeren. Ook in 2022.  

22-12-2021