Help, ik leef van giften!

Bovenstaande titel is de titel van een boekje dat ooit door Joop Strietman (oprichter van Operatie Mobilisatie in Nederland) is geschreven. Het boekje werd gegeven aan aspirant-zendelingen als verplicht leesvoer. De stap die zij zouden gaan zetten was namelijk allerminst vanzelfsprekend: de 'zekerheid' van een vaste baan opgeven voor een onzekere toekomst in de zending.

Door Sido Wattel

Leven van giften is is iets dat ik persoonlijk al ruim 20 jaar doe. Ik was er niet bekend mee. En het klonk mij absoluut niet aantrekkelijk in de oren! Voor mijn gevoel gaf ik de de vastigheid van een baan en een regulier inkomen op. En wie zou mij nu willen ondersteunen? Voor veel van mijn familieleden was het geloof in God al een ver-van-hun-bed-show. Mijn kerk stond open voor zending en mijn rol daarin, maar omdat ik in Nederland bleef werken werd ik niet als 'volwaardig' zendeling gezien. Stiekem probeerde ik toch zekerheid in te bouwen: ik reageerde op vacatures bij christelijke organisaties waarbij een salaris betaald werd. Maar de deur naar zending was de enige die open bleef. Kennelijk wilde God mij tóch die kant op hebben. Dan moest ik er wel voor gaan!

De eerste gift kwam van een ouder echtpaar uit mijn kerk die vertrouwen had in de taak waartoe ik mij geroepen voelde. Het was niet dat de sluizen daarna openbraken en de giften binnenstroomden. Beetje bij beetje groeide het aantal giften, maar ik heb me regelmatig afgevraagd of deze weg toch wel Gods weg was. Moest ik niet gewoon op zoek naar een betaalde baan? Door de jaren heen heeft God mij Zijn trouw laten zien. In de grote dingen, door Zijn voorziening in wat ik nodig had. En in de kleine dingen, door bijvoorbeeld iemand die het idee had dat ik héél graag de nieuwste Opwekking CD wilde hebben. Op een ochtend lag deze CD zomaar op de deurmat. Bezorgd door deze anonieme persoon.

Is leven van giften spannend? Zeker! Vraag het maar aan een willekeurige zendeling. Dan komt het helemaal aan op God vertrouwen. Maar als je gelooft dat God voorziet in alles wat je nodig hebt, of je nu een betaalde baan hebt, een uitkering of van giften leeft, dan is het niet onmogelijk. In onze cultuur is het echter de gewoonte om voor jezelf te zorgen. Dat maakt het leven van giften niet eenvoudig. En vraagt het veel van je. Een tekst die mij de afgelopen jaren bemoedigd heeft, is deze: 'Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en dachten in Christus Jezus bewaren". (Filippenzen 4:6)

Sommigen zijn van mening dat het leven van giften niet meer van deze tijd is. Organisaties zouden zelfvoorzienend moeten zijn en niet meer van hun werkers mogen vragen om zelf voor hun giften (inkomsten) te zorgen. Wat ik mooi vind is dat de Bijbel vol staat met voorbeelden van de zorg voor elkaar. In het Oude Testament kun je lezen over de Levieten. Zij droegen zorg voor de tempel en de tempeldienst en kregen 10% van de inkomsten van de andere Israëliieten. Ook werden Israëlieten opgedragen om de eerste oogst (de eerstelingen) af te dragen aan God. Er was aandacht voor de armen en de weduwen. In het Nieuwe Testament is deze zorg niet minder. Jezus en Zijn discipelen werden ondersteund door mensen die om hun heen stonden (een vriendenkring). Kerken werden opgedragen om voor elkaar te zorgen, er werd gecollecteerd voor andere kerken die op financieel gebied in zwaar weer zaten. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te vinden. 

Is leven van giften niet meer van deze tijd? Wanneer je gelooft dat het leven een geschenk van God is, dan is het helemaal niet raar om de stap in geloof te zetten en te vertrouwen op Zijn voorziening!

14-03-2022