Rijke lessen uit het verleden

Marry Schotte was 36 jaar oud toen zij in 1985 met WEC richting Ghana vertrok om les te geven aan kinderen van zendelingen. Aansluitend heeft ze jarenlang in Ivoorkust gewerkt als leerkracht op een internationale school voor zendingskinderen. Momenteel maakt zij zelf onderdeel uit van een thuisfrontteam. Ook is Marry betrokken bij ‘debrief’ gesprekken: hierbij krijgen zendelingen de gelegenheid om hun ervaringen te delen.

Hoe kijkt Marry als zendeling aan tegen de rol van het thuisfront tijdens haar periode van uitzending en nu?

“Bij mijn uitzending werd ik ondersteund door een zendingswerkgroep uit mijn gemeente. Hoewel het geen 'thuisfront' werd genoemd, werkte het wel zo. Het waren mensen die praktische ondersteuning verleenden en met en voor mij wilden bidden. Moderne communicatiemiddelen, zoals e-mail en mobiele telefoons, waren er toen nog niet. Communicatie vond plaats door middel van brieven schrijven. Dat maakte het wel tot een uitdaging, want een brief was wel even onderweg. De zendingswerkgroep stond open voor de leiding van de Heilige Geest. Soms voelden ze haarfijn aan dat er iets met mij was en gingen ze bidden. Het was heel bijzonder om achteraf te horen dat er voor mij werd gebeden, iets dat ik op het moment zelf kon ervaren”.

Is het hebben van een thuisfront noodzakelijk en waarom?

"Het is belangrijk om terug te kunnen vallen op een thuisfront en je verhaal te doen.  Zendelingen maken vaak een sprong in het diepe en moeten wennen aan een nieuwe taal en cultuur.  Het is een mooi voorbeeld van hoe het lichaam van Christus kan functioneren. Je bent elkaars handen, voeten, ogen en oren. Je doet het met elkaar”.

Hoe zou een thuisfront ‘moeten’ functioneren?

“Daar zijn heel wat boeken over geschreven, bijvoorbeeld het boek ‘Thuisfront van de zendeling’ van Neal Pirolo. Ook zijn er speciale handboeken voor thuisfrontteams. In ieder geval is het belangrijk om te bedenken wat het beste past bij de zendeling. Gaat het om een zendingsechtpaar met kinderen, dan is het belangrijk om ook tenminste één echtpaar met kinderen in het thuisfront te hebben. Zij weten het beste met welke vragen deze gezinnen te maken krijgen. En alleenstaanden kunnen de alleenstaande zendeling goed aanvoelen. Verschillende realiteiten vragen om een verschillende benadering. En neem indien mogelijk (oud) zendelingen op in het team. Zij weten hoe het is om in een andere cultuur te leven en kunnen naast de zendeling staan en de juiste ondersteuning verlenen”.

Je bent regelmatig betrokken bij debrief sessies en weekenden. Wat merk je in de gesprekken met zendelingen over de rol van een thuisfront in hun bediening?

“Tijdens deze gesprekken kan ik enigszins merken hoe het thuisfront functioneert. Sommigen doen hun verhaal alsof het de eerste keer is dat er iemand écht naar hen luistert. Anderen hebben dat minder en daaruit blijkt een betrokken en luisterend thuisfront. Het is zo belangrijk dat je als zendeling je verhaal kwijt kunt. Zending doe je niet alleen, maar samen met anderen!”

 

Dit artikel komt uit de meest recente versie van het WEC Nieuws. Wil jij het WEC Nieuws ontvangen? Neem contact met ons op via het contactformulier.

15-06-2022