Zending onder de onbereikten in Rotterdam

De missie van WEC is de onbereikten te bereiken met het evangelie. Ook in Nederland zijn er bevolkingsgroepen die (nog) niet bereikt zijn met de boodschap van Jezus Christus. Een groot deel van hen woont in Rotterdam en omgeving. WEC wil met het project ‘Reaching Rotterdam’ uitreiken naar deze bevolkingsgroepen. Daniël van Saane is de coördinator van dit nieuwe initiatief. Gods liefde en passie voor de onbereikten zetten hem in beweging om dit project op touw te zetten. We legden hem een paar vragen voor.

Welke visie ligt ten grondslag aan Reaching Rotterdam?

“Onze visie is dat mensen met verschillende achtergronden, juist zij die moeilijk te bereiken zijn, deel gaan uitmaken van bloeiende geloofsgemeenschappen vanuit een vruchtbare samenwerking tussen kerken en missieorganisaties. Om dat te bereiken zijn er netwerkers nodig: mensen die een hart hebben voor evangelieverkondiging en discipelschap onder migranten en contacten kunnen leggen en onderhouden met kerken en partnerorganisaties. Daarnaast hebben we mensen nodig die bereid zijn om uit te reiken naar een specifieke bevolkingsgroep. We proberen niet opnieuw het wiel uit te vinden. Er wordt al veel mooi werk gedaan. Het gaat ons erom de samenwerking te zoeken door middel van het delen van kennis en expertise en het werven van gebed en werkers.”

Wat is de meerwaarde van Reaching Rotterdam ten opzichte van het werk dat er al gebeurt?

“Kerken zijn over het algemeen wijkgericht, terwijl missieorganisaties meer doelgericht zijn. Relaties leggen met mensen kost tijd en sommige bevolkingsgroepen zijn moeilijk te bereiken. Deze tijd is er vaak niet voor kerken of hier wordt niet in geïnvesteerd. Het is goed om elkaar daarin te versterken. Reaching Rotterdam wil werkers werven om in een bepaalde buurt te gaan wonen en relaties te leggen met mensen van specifieke bevolkingsgroepen.”

Wat houden je werkzaamheden in deze fase van het project in?

“Momenteel ben ik vooral bezig met netwerken. Ik bezoek kerken en missieorganisaties om te inventariseren wat er gedaan wordt en welke kennis en expertise we kunnen delen. En ik breng het plan van Reaching Rotterdam onder de aandacht en vraag hen of ze zouden willen aansluiten. Kerken kunnen vrijwilligers leveren die helpen bij activiteiten. Ook kunnen ze meebidden voor het werk onder de onbereikte bevolkingsgroepen. Van andere missieorganisaties kunnen we leren in het bereiken van deze doelgroepen en ook kunnen we helpen om mensen te werven die hen in hun missie ondersteunen.”

Wat is je droom voor Reaching Rotterdam?

“Mijn droom is dat kerken in Rotterdam meer oog krijgen voor de groepen die moeilijk te bereiken zijn. Dat we voor elke onbereikte groep mensen hebben met een hart voor deze groep en vaardigheden om naar hen uit te reiken. En dat er in elke onbereikte groep bloeiende gemeenschappen ontstaan in samenwerking met de kerken in Rotterdam.”


 

Geïnteresseerd om mee te werken aan dit project? Kijk op onze website voor meer informatie:
https://www.wec-nederland.nl/go/werkvelden/reachingrotterdam/

29-06-2022