De rol van zending in de gemeente

De Pinkstergemeente in Doetinchem is een levende gemeente waar zending een belangrijke rol speelt. Daarom is het ook niet vreemd dat er vanuit deze gemeente veel zendelingen zijn uitgezonden, waaronder onze WEC-collega's Silvian en Thamar Hamstra. We spraken met Bronno Mulder (lid van de stuurgroep zending) over wat zending voor de gemeente betekent en op welke manier dit vorm wordt gegeven.

De zendingsmissie van de gemeente luidt: ‘Wij willen mensen uit alle volken helpen een leven in vrijheid te ontdekken door ze bekend te maken met het evangelie van de genade en ze te helpen om op te groeien tot volgeling van Jezus’.  Bronno vertelt: “Deze missie maakt duidelijk dat we ons richten op zowel onze eigen omgeving als op het buitenland. De uiteinden van de aarde zien wij als zendingsgebied, maar ook dichtbij in eigen land en in onze eigen woonplaats. En alles wat ertussen in ligt. De Bijbelteksten die ten grondslag liggen aan onze missie zijn Mattheüs 28: 19-20 en Handelingen 1:8.“

Betrokkenheid
Doordrongen van deze missie probeert de gemeente haar leden op allerlei manieren bij zending te betrekken. Mensen worden gestimuleerd om te bidden voor de zendelingen en financieel bij te dragen aan het zendingswerk. Iedere dienst komen zendingsactiviteiten aan de orde. Nieuwsbrieven van zendelingen worden gedeeld en er komen stukjes in het gemeenteblad. Als er recent contact is geweest met een zendeling dan wordt hiervan verslag gedaan aan de gemeente. Ook eventuele financiële noden worden gedeeld.

Geen bericht is slecht bericht

Bronno vertelt dat elke zendeling wordt gekoppeld aan een kring: “Iedere kring krijgt een zendeling onder haar hoede. Op deze manier wordt de zorg en aandacht gewaarborgd en blijven leden persoonlijk betrokken. We zijn net begonnen om met verjaardagen en feestdagen pakketjes te laten samenstellen en opsturen door de kringen. Het welzijn van de zendeling en een stuk betrokkenheid zien wij als onze verantwoordelijkheid. En zij ervaren dat er een gemeente achter hen staat. Een spreekwoord luidt: geen bericht is goed bericht. Wij draaien dit om: geen bericht is slecht bericht. We sporen onze werkers aan om hun wel en wee met ons te delen en regelmatig contact te hebben via Zoom of Whatsapp.”

Samen zoeken

Hoe mooi is het om gemeenteleden te laten proeven aan zending door mee te gaan op een georganiseerde zendingsreis of zelf een korte termijn zendingsreis uit te kiezen. De gemeente wil hier meer vorm aan gaan geven. Persoonlijke ervaring is de beste manier om een stuk bewustwording te krijgen. Wanneer iemand geïnteresseerd is om de zending in te gaan, dan gaat de gemeente hierover graag in gesprek. Bronno vertelt: “Samen willen we ontdekken welke roeping God heeft gegeven en welke gaven en talenten op een bepaalde plek ingezet kunnen worden. Nadat helder is geworden dat iemand inderdaad geroepen is, volgt over het algemeen eerst een Bijbelschool of een andere training.”

Uitdaging

Bronno legt ook nog een uitdaging neer bij zendingsorganisaties: “Wij vinden het belangrijk om een goed contact te hebben met de verschillende organisaties. Een vaste contactpersoon zou daarbij helpen en we nodigen de organisaties uit om regelmatig in onze gemeente te spreken. Wat ons als gemeente ook zou helpen is een goede ondersteuning van onze thuisfrontteams (TFT’s), bijvoorbeeld door het organiseren van TFT-dagen die niet direct aan één organisatie verbonden zijn. Daarin zouden nog wel de nodige stappen gezet kunnen worden.”

06-07-2022