Samen op avontuur

Roos de Waaij begint te stralen als ik haar vraag om iets te vertellen over de band met hun zendende gemeente.

Door Bettie Schep

Het begin

Na een korte-termijn zendingsreis naar Zambia kregen Roos en Arjan de Waaij (nu werkzaam met WEC op Bijbelschool Cornerstone) het verlangen om voor langere termijn de zending in te gaan. Ze deelden dit verlangen met hun gemeente, de Vrije Baptistengemeente in Nieuw-Lekkerland.  Deze jonge gemeente had toen nog geen ervaring met het uitzenden van mensen, maar na twee weken van gebed en bezinning kwam een volmondig ‘ja’ op hun vraag om uitgezonden te worden. Arjan en Roos vertrokken naar Cornerstone voor een tweejarige opleiding. Een ouder echtpaar uit de gemeente had in hun eigen huis een appartement laten inrichten waar het gezin De Waaij de weekenden en vakanties kon doorbrengen. Zo hielden ze toch een ‘thuis’.

Uitzending

Na hun studie vertrok het gezin eerst naar Frankrijk voor taalstudie. In 2012 werden ze uitgezonden naar Mali, waar ze tot 2017 werkten. Het was een mooie, maar soms ook turbulente, tijd. Roos en Arjan ontvingen veel steun vanuit hun betrokken thuisgemeente, in de vorm van voorbede en financiële bijdragen. Soms kregen ze een bemoedigende mail op een moment dat ze deze bemoediging net nodig hadden. Regelmatig werden sponsoracties georganiseerd en ook de basisschool, waar de moeder van Roos lesgaf, hielp mee. Toen ze noodgedwongen moesten evacueren, ontvingen ze extra giften.

Evacuatie
In 2017 moesten Roos, Arjan en de kinderen vluchten voor terreur en alles achterlaten. Berooid kwamen ze terug op Cornerstone. Dat was een heftige tijd voor hen. Roos vertelt hierover: “Hoewel we alles kwijt waren, kregen we heel veel terug toen we eenmaal in Nederland kwamen: een plek om te wonen en te werken en een school. Ook maakten we spoedig weer nieuwe vrienden.”  Sinds die tijd werken Roos en Arjan als stafleden op Cornerstone.

Veranderingen
Wat het gezin de Waaij ‘nodig heeft’ van de zendende gemeente is in de loop van de jaren veranderd. De omstandigheden zijn veranderd, maar de gemeente ook. Sommige leden vertrokken, anderen kwamen erbij. Roos en Arjan kennen nog maar een deel van de gemeenteleden. De steun vanuit de gemeente blijft echter overeind. Roos wijst op de noodzaak van een band tussen gemeente en zendeling: “We zijn een grote familie en moeten elkaar helpen! Dat wilde Jezus benadrukken toen Hij Zijn leerlingen uitzond. Het is een belangrijk onderdeel van kerk-zijn om er voor elkaar te zijn. Zending is een taak van ons allemaal.”

24-07-2022