Gratis leven

Stel je eens voor! Eén jaar gratis leven! In de kosten voor je levensonderhoud wordt voorzien. Zodat jij volop kunt genieten. Laat dit maar eens op je inwerken. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. De muziekzender Sky Radio maakt momenteel reclame voor een spel waarbij een jaar lang gratis leven de hoofdprijs is. Je huur of hypotheek, boodschappen, benzine en vakantie worden voor je betaald.

Een jaar lang gratis leven. Wat een mooie uitkomst in een tijd waarin je vaak hoort dat het leven duur is. De kosten voor levenshoud lijken steeds hoger te worden. Het klinkt als muziek in de oren als deze kosten een jaar lang voor je worden betaald. In een wereld waarin geld een belangrijk ding is. Waarin de kwaliteit van leven vaak in geld wordt uitgedrukt.
 

Een ander gratis leven

Gratis leven, leven zonder dat je het een cent kost. Ik moet denken aan een ander leven, dat ook geen cent kost. Mogelijk gemaakt door Jezus Christus. Het is niet het leven wat in geld is uit te drukken. Dus je zult nog steeds euro’s moeten betalen voor je levensonderhoud. Wel mooi dan natuurlijk, wanneer je de hoofdprijs wint bij Sky Radio. Het leven wat Jezus aanbiedt is een leven waarin we recht voor God mogen staan. Zonder schuld. Zonder veroordeling. Een leven waarin Gods Geest ons van binnenuit wil veranderen. Waarbij we steeds meer op Jezus gaan lijken. Waar niet alles steeds in geld uitgedrukt wordt.

 

Kijk naar de vogels

“Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan zich door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als één van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden? “ (Bijbelboek Matteüs 6: 26-30)

 

Niet in geld uit te drukken

Bovenstaande Bijbeltekst wordt door Jezus aangehaald wanneer Hij probeert duidelijk te maken dat God wil voorzien in wat wij nodig hebben. Zoals de vogels, die zich ook niet druk maken of ze wel voldoende te eten hebben. Is het een leven waarin God alle kosten voor ons levensonderhoud betaalt? Dat niet. We hebben nog steeds geld nodig om onze rekeningen te kunnen betalen. Maar God wil voorzien in wat wij nodig hebben en geeft kanalen waarlangs geld binnenkomt, zoals betaald werk, giften, toeslagen, uitkeringen. Het is geen leven waarin God ons belooft dat we bakken met geld binnen krijgen. Het kan een uitdaging zijn om de eindjes aan elkaar te knopen.

Wat gratis is, is de verhouding waarin we tot God mogen staan. Vrij van schuld. Vergeven. Door het offer van Jezus Christus aan het kruis. Zijn offer was allerminst goedkoop, het kostte Hem alles. Maar Hij wil ons graag allemaal laten delen in de hoofdprijs: leven met Hem.

22-01-2020