Coronavirus

Net als iedereen ondervindt ook WEC Nederland als zendingsorganisatie veel last van het rondgaande coronavirus. Evenementen en bijeenkomsten gaan niet door, sommige werkers kunnen “hun” land niet meer in en we moeten creatief omgaan met het werken op kantoor.

Vervelend? Absoluut! We zagen uit naar Xplore Mission om mensen verder te mogen helpen wat betreft zending, ook zagen we ernaar uit om onze eigen collega’s te zien tijdens onze jaarlijkse conferentie. Het gaat allemaal niet door. Jammer, maar de vele zieke mensen wereldwijd is veel erger dan deze afgelastingen. Maar boven dit alles uit is daar de Heer. Hij heeft alles in Zijn hand. Ons gebed is dat deze crisis ertoe mag leiden dat vele knieën zich gaan buigen voor Jezus Christus. Hij blijft ons leiden als de Goede Herder.  
Mocht je vragen omtrent zending hebben dan kunnen we helaas geen afspraak maken voor een ontmoeting, maar wel voor een telefonisch gesprek. Je kunt daarnaast altijd een mail sturen zodat je zendingsproces toch doorgang kan vinden.

Gods zegen, WEC Nederland

18-03-2020