Het grootste wonder van Pasen

Over een paar dagen mogen we het Paasfeest vieren. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik vind de situatie waarin we zitten heel apart. Dat had ik al met de huidige 40-dagen tijd. Andere jaren was ik daar veel bewuster mee bezig. Dit jaar ging er veel aandacht naar allerlei nieuws over het coronavirus. Soms vond ik de rust tijdens een hardlooprondje om te luisteren naar een podcast over de 40-dagen tijd. Een tijd waarin we opgeroepen worden bewust bezig te zijn met wat Jezus voor ons gedaan heeft en wat dat betekent voor ons leven.

Wat Jezus voor ons gedaan heeft, dat is nogal wat! Het offer van Jezus is omgeven door wonderen. Vanuit de Bijbel kan ik kan er zo een aantal noemen: toen Jezus gevangen werd genomen wilden (een aantal van) zijn discipelen naar het zwaard grijpen. Eén van hen sloeg het oor van de dienaar van de hogepriester af. In Lucas 22 staat dat Jezus het oor aanraakte en het genas.
Nog een wonder gebeurde toen Jezus stierf. In de Bijbel staat dat op dat moment (rond het middaguur) het donker werd in het hele land doordat de zon verduisterd werd. Een natuurverschijnsel? Zoals wij ook wel eens een zonsverduistering meemaken? Zou kunnen. Maar voor mij gaat het verder. En dan kom ik bij, wat mij betreft, het grootste wonder: tijdens het moment van Jezus’ sterven scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. Dit vraagt om nadere uitleg voor degenen die hier niet al te veel vanaf weten. In de toenmalige tempel van de Joden was er een allerheiligste plek waar de hogepriester éénmaal per jaar naar binnen mocht om daar God te ontmoeten. Hij mocht daar niet zomaar komen. Eerst moest hij een hele rits aan rituelen opvolgen voordat hij er naar binnen mocht. Geen mens mocht zomaar bij God komen. Geen mens kon bij God komen en in leven blijven. Behalve dus de hogepriester, eenmaal per jaar. Zo heilig was God. Vóór deze allerheiligste plek hing een gordijn, ook wel het voorhangsel genoemd. Tijdens het sterven van Jezus scheurde dit gordijn doormidden. De weg naar God was open. Niet alleen de hogepriester mocht contact hebben met God, vanaf nu was er toegang voor iedereen.

Het was onze zonde waardoor wij niet bij God konden en mochten komen. Gods heiligheid kon onze zondigheid niet verdragen. Maar het offer van Jezus heeft ons leven gebracht. Gods oordeel zou aan ons voorbij gaan. God kan ons nu wel verdragen doordat Hij ons ziet dwars door het offer van Jezus heen. Ja, we zijn van onze zonden verlost. Dank U Jezus! Maar wat nog mooier is, we mogen nu contact hebben met God. We mogen in Zijn nabijheid komen. We mogen zelfs bij Hem op schoot. Dichtbij de Vader. Dat is pas leven!

(geschreven door Sido Wattel)

07-04-2020