Vriendschap

Hoe blijvend is vriendschap? Een muziekband zong er jaren geleden al over: vriendschap is een illusie!

'Tot het moment dat hij verhuisde naar een andere stad. "k Heb als ik het goed heb nog één kaart van hem gehad. Eén keer trek je de conclusie, vriendschap is een illusie. Vriendschap is een droom, een pakketje schroot met een dun laagje chroom'.

Het zijn woorden uit het lied 'Vriendschap' van het Goede Doel. In dit lied worden twee teleurstellingen bezongen. Teleurstellingen in vriendschap. Ineens is het er niet meer. Want hij verhuisde naar een andere stad. Of zij had ineens iets met een ander. Is het echt zo dat vriendschap zo kwetsbaar is? Kunnen we er maar beter niet meer aan beginnen omdat er zomaar een eind aan kan komen?

In de Bijbel staat een verhaal over een prachtige vriendschap. Namelijk de vriendschap tussen Jonathan en David. De band tussen hen beiden werd zo sterk dat ze 'elkaar lief kregen als hun eigen leven'. We spreken hier niet over een romantische liefde tussen twee mannen. Hier is sprake van een vriendschapsrelatie waarbij Jonathan voor David door het vuur zou gaan. Voor David gold andersom hetzelfde. David had allesbehalve een relaxed leven. Hij was continu op de vlucht voor koning Saul, de koning van Israël. En Jonathan was..de zoon van koning Saul! Met de hulp van Jonathan kon David een paar keer op tijd ontsnappen voor de razernij van de koning, die als doel had om David om het leven te brengen.

Wat een vriendschap. Jonathan bracht zijn eigen leven in gevaar door de 'vijand' van zijn vader te helpen. David vertrouwde op God. En Jonathan wist dat God met David was en dat hij werd ingeschakeld om David te helpen. Dat geloof komt goed van pas. Enige tijd later ziet David het somber in. Hij is moe van het steeds maar opgejaagd worden. Steeds maar weer te moeten zoeken naar een nieuwe schuilplaats. De vriendschap met Jonathan had zomaar tot een einde kunnen komen. David verhuisde immers steeds weer. En kaartjes om te versturen hadden ze toen nog niet. Toch bleef de vriendschap. "Sauls zoon Jonathan zocht David in Choresa op om hem te zeggen dat hij op God moest blijven vertrouwen'", (1 Samuël 23: 16). Jonathan moedigde David zelfs aan zijn aandacht en hoop op God te richten!

Een prachtig beeld van vriendschap. Elkaar aanmoedigen om op God te blijven vertrouwen. Want dat hebben we nodig. Op momenten dat we het zelf niet meer zien zitten. Dan is er die vriend of vriendin die zegt: "geef niet op! Ga ervoor. God zal je niet in de steek laten". Vriendschap een illusie? Misschien. Sommigen krijgen nóg pijn in de buik wanneer ze terugdenken aan teleurstellende vriendschappen. Dat is niet hoe vriendschap bedoeld is. Mag de vriendschap tussen David en Jonathan een voorbeeld voor ons zijn. Wat kun jij vandaag voor je vriend of vriendin betekenen?

11-08-2020