Dichtbij het hart van de Vader

Paul en Sabine en hun drie kinderen zijn begin deze maand naar Afrika vertrokken, met als doel Afrikanen te trainen in cross-culturele zending.

De stap naar Afrika is allerminst vanzelfsprekend: Ooit werd de in Kenia geboren Paul opgeleid om bankier te worden en een succesvolle carrière lag voor hem in het verschiet. De Duitse Sabine had het in zich om een geslaagd opticien te worden. Maar God had andere plannen. Hij raakte hun harten aan en ze kregen beiden, afzonderlijk van elkaar, het verlangen om de zending in te gaan. Paul sloot zich aan bij 'Campus Crusade for Christ' in Kenia en raakte betrokken bij evangelisatietraining en discipelschap in kerken in zijn omgeving. De reis ging verder naar Hongarije waar Paul ging werken met de zendingsorganisatie ‘Word of Life’. Sabine werkte ook bij deze organisatie en zo ontmoetten ze elkaar. Ze werden goede vrienden, een paar jaar later trouwden ze en werden gezegend met 3 prachtige kinderen.

Sabbatical

Ruim acht jaar lang werkten Paul en Sabine bij Cornerstone, een Bijbelschool van WEC in Beugen. Anderen trainen is Pauls kwaliteit gebleken en dit kon hij dan ook ten volle inzetten. Sabine assisteerde bij het organiseren van evenementen, hielp bij de verzorging van gasten en gaf leiding aan de kinderclub. Het laatste jaar op Cornerstone hoorden ze Gods stem om een stap in geloof te zetten en de Bijbelschool te verlaten. Hoe, wat, waar en wanneer was onduidelijk. Paul en Sabine kozen er voor om een jaar van verlof te nemen. Gods timing viel perfect samen met deze ‘sabbatical’. Ze gebruikten deze tijd niet alleen voor rust en het bezoeken van supporters en vrienden, wat belangrijk en nodig was, maar ook om Gods leiding te zoeken voor de volgende stap. Het grootste deel van het jaar bleek een periode van wachten, bidden en het lezen in Gods Woord. Sabine: "Tijdens het wachten maakte het een groot verschil dat we wisten op Wie we wachtten. Wachten op mensen was soms zenuwslopend, maar God gaf ons vrede. Hij hielp ons om boven onze omstandigheden uit te kijken en Zijn sporen te zien. God heeft ons zóveel gegeven afgelopen jaar. Zijn voorziening is volmaakt gebleken." God gaf Paul en Sabine visie en richting voor de komende tijd. 

Stap voor stap

Het trainen van Afrikanen in cross-culturele zending is de visie die ze hebben gekregen. De reis naar Afrika is voor Paul en Sabine echter nog maar de eerste stap. Paul: "Onze bestemming moet nog worden bepaald. We geloven dat God ons leidt naar een land met een strategische ligging en een goede toegankelijkheid. Maar voordat het zover is zullen we eerst de tijd nemen om te landen en te wennen aan onze nieuwe woonomgeving. Daarnaast zullen we ons gaan oriënteren en een netwerk opbouwen met kerkleiders en leiders van allerlei projecten. We geloven dat God ons zal laten zien waar we kunnen beginnen en welke stappen we daarvoor moeten zetten". 

Kinderen en zending

Hoe is het om met een gezin in de zending te werken? Op deze vraag hebben Paul en Sabine een eenduidig antwoord: "Dienen met je gezin is een voorrecht. Onze kinderen staan open voor God en voor wat wij doen. Ze maken onderdeel uit van ons dagelijks gebed. Gods genade is nodig om hen te helpen groeien en het geloof persoonlijk te omarmen. Zo lang we ons naar de Bron van ons leven richten, naar God, is het gezin een grote zegen. Eén van onze kinderen bad eens dat hij, wanneer hij ouder is, het werk van zijn ouders mag overnemen! Kinderen hebben maakt ons nog afhankelijker van God en geeft een mogelijkheid om te groeien. Ze spreken soms ook zomaar uit wat ze op hun hart hebben en leggen dan spontaan het Evangelie uit aan anderen. Het geloof van kinderen is wat we allemaal nodig hebben, ze zijn hierin een voorbeeld voor ons."

Gods hart volgen

God volgen betekent alles voor Paul en Sabine: "Zonder Hem is het leven leeg en mist het doel en betekenis. God geeft een doel aan het leven. Hem kennen en Zijn hart geeft een verlangen om Hem nog beter te leren kennen. God kennen is een dagelijkse vreugde". De tekst uit Filippenzen 1, vers 21, heeft een grote indruk op Paul achter gelaten. 'Het leven is mij Christus en het sterven winst'. Eén van Sabine’s favoriete teksten komt uit Efeziërs 3, verzen 18 en 19: 'Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.' 
Ze verlangen ernaar om Gods hart te laten regeren in hun harten. Hem in vrijheid naderen door het Woord van God. Dichtbij het hart van de Vader. 

02-01-2021