Wonderen in Cambodja

Dat God een God van wonderen is hebben Corné (36) en Erika (36) aan den lijve ondervonden. Hij maakte hun hart gereed om de weg te bewandelen die Hij voor hen had voorbereid. Ooit nog een keer naar school gaan was voor Corné geen serieuze mogelijkheid. Toch hebben ze samen een 2-jarig programma gevolgd op Bijbelschool Cornerstone, ter voorbereiding op een uitzending naar het buitenland. En waar beiden niets met Azië hadden richtte God hun harten juist op...Azië! Inmiddels dienen Corné en Erika samen met hun 2 kinderen, Manuel en Juda, al een aantal jaren met WEC in Cambodja. Gods hart volgen is Corné en Erika’s belangrijkste missie.

Roeping
‘Je bent jong en je wilt wat’ betekent voor veel jongeren de losmaking van hun ouders en doen waar je zelf zin in hebt. Op jonge leeftijd (17) kregen Corné en Erika een relatie. Toen al praatten ze regelmatig over ‘het buitenland’. Door werkvakanties in verschillende Oost-Europese landen en een stageperiode in Afrika werd dat verlangen bevestigd. Erika zegt hierover: “We keken toen nog naar ‘het buitenland’ vanuit een ontwikkelingsperspectief. Toch wisten we niet precies hoe we verder moesten gaan. Verschillende mensen wezen ons op het Zendingsjongerenweekend (het huidige Xplore Mission, red.) Dat weekend heeft grote impact op ons gehad. Daar richtte God onze aandacht op ‘de onbereikte wereld’ en onze focus werd verlegd naar zending. Vervolgens gaf Hij ons het verlangen om naar de onbereikte volken in Azië te gaan om Hem bekend te maken. Het werd Cambodja. Gods leiding daarin was zo duidelijk! Onze droom is dat Cambodjanen uit alle bevolkingsgroepen hun Maker en Redder leren kennen, liefhebben en gehoorzamen.”

Persoonlijke aandacht
Corné en Erika kozen voor WEC als zendingsorganisatie. Naast de visie die hun aansprak werden ze het meest geraakt door de persoonlijke aandacht: “WEC was niet alleen gericht op het ons brengen naar de plek waar we nodig waren, we merkten dat wij gezien werden. Na de Bijbelschool kregen we de ruimte om een jaar te nemen voor groei en herstel. Persoonlijk en binnen onze relatie. Ook zijn we heel blij met de aandacht die er vanuit WEC is voor onze kinderen.”

Voorbede
In Cambodja is één van de belangrijkste werkzaamheden van Corné en Erika het bidden voor de lokale bevolking. Persoonlijk, samen en als team. Daarnaast is Corné betrokken bij werknemers van een bedrijfje dat waterpompen en toiletten aanlegt, door zijn leven met hen te delen en samen met hen op te lopen. Erika ontmoet regelmatig verschillende vrouwen voor wie ze een luisterend oor mag zijn en die ze kan bemoedigen. Beiden doen dit vanuit het verlangen om een kanaal te zijn van Gods liefde en te mogen wijzen op Jezus. Investeren in hun eigen relatie met Jezus zien ze daarbij als noodzaak, om te voorkomen dat ze dingen vóór Hem doen in plaats van mét Hem.

Christelijk getuigenis
Een tijdje geleden was Corné aanwezig bij een vergadering met 100 boeddhistische politiebeambten.
Besloten zou worden of een project (een combinatie van praktische hulp en Bijbelstudie) in de lokale gevangenis mocht worden uitgevoerd. Tegen het eind van de vergadering stond de hoogste generaal op en hij vertelde dat hij het project graag door wilde laten gaan. Hij had namelijk gezien dat de levenswandel van de volgelingen van Jezus goed was voor de samenleving! Daarbij zou de Bijbelstudie gevangenen helpen om zo goed mogelijk te re-integreren. Het doet een beetje denken aan het getuigenis van de eerste christenen, die in hoog aanzien stonden bij de mensen in hun omgeving.

Gods hart
Op de vraag hoe zij Gods hart zouden omschrijven antwoorden Corné en Erika het volgende: “Een hart, zo groot, diep en rijk dat we ons blijven verbazen over Wie Hij is! ‘Zijn liefde en trouw zijn eeuwig’ zegt Psalm 136. Hoe beter we Hem leren kennen, hoe meer we naar Hem verlangen en ons hart gevuld wordt met verlangen om Hem nog beter te leren kennen. God wil graag dat ieder mens Hem zal leren kennen, liefhebben en gehoorzamen! Zijn hart gaat uit naar ons mensjes en dan niet alleen ‘aftikken die is binnen’ maar Hij wil écht ons hele hart, en is daar ons hele leven mee bezig. Hij heeft het hart van een Bruidegom en verlangt naar een bruid die zich klaarmaakt en uitziet naar Hem.”

19-01-2021