Goed nieuws onder de Spaanse zon

Ooit nodigden Alke en Nellie van Veelen straatkrantverkopers uit om bij hun thuis te komen eten. Ze wisten dat er méér in het leven was dan hun werk. De interesse in andere culturen en zorg voor de medemens leidde tot de eerste stappen richting zending. Inmiddels werken Alke (38) en Nellie (40) al 6 jaar met WEC in Spanje en zijn er onder andere betrokken bij Colors, een buurtproject in de vorm van een tweedehandswinkel. Ze hebben 2 kinderen: Jonathan (10) en Mirte (8).

Van kerkelijk betrokken naar zending

Toen Alke en Nellie nog in Nederland woonden waren zij betrokken bij een Gereformeerd Vrijgemaakte kerk in Scheveningen. Na het plotselinge overlijden van Nellie’s moeder zochten ze hun troost bij God. Deze zoektocht bracht hen een leven in Zijn nabijheid en een groeiende interesse in zending: “Wij kregen steeds meer het verlangen om ons geloof te delen met onze buren en wijkbewoners. Tijdens een conferentie vond Alke een flyer van Xplore Mission (een zendingsoriëntatieweekend waarvan WEC één van de medeorganisatoren is, red.). Het bleek een weekend vol inspiratie en gesprekken te zijn. We leerden veel van onze mentoren en raakten enthousiast over zending. Op dat moment hadden we nog geen roeping voor het buitenland, maar het idee van studeren op een Bijbelschool sprak ons erg aan. Het werden 2 jaar Cornerstone, waar we leerden over zending in een interculturele setting.”

God maakt geen vergissingen

Tijdens het eerste jaar Cornerstone moest er een stageplek gezocht worden. Alke en Nellie kozen uit praktische overwegingen voor Spanje. Tijdens de stage van het tweede jaar kwamen ze ‘bij toeval’  in Spanje terecht. Ze hadden bij hun keuze opgegeven dat Spanje niet het stageland moest zijn, maar vanwege een misverstand werd er een plek in Spanje aangeboden. Langzamerhand werd duidelijk dat God Alke en Nellie in dit als zonovergoten bekend staande land zou gaan gebruiken. Daarbij hebben ze ervaren dat God misverstanden gebruikt in Zijn plan en dat Hij geen vergissingen maakt.

Colors

Eenmaal in Spanje wilden Alke en Nellie gaan samenwerken met een jeugdproject. Doordat dit project vertraging opliep ontstond er ruimte voor andere mogelijkheden. Alke vertelt hierover: “God leidde ons naar Colors, een kleine tweedehandswinkel. Met Colors willen we Gods liefde handen en voeten geven in de wijk. Er worden verschillende workshops georganiseerd als ook een basiscursus over het geloof. Daarnaast geven we counseling en iedere ochtend beginnen we met Bijbellezen en gebed. Er komt een heel divers publiek en soms ontstaan er mooie maar ook verdrietige gesprekken”.

Bevrijding

Eén van de vaste bezoekers van Colors is een oudere vrouw met een occulte achtergrond. Ze heeft Jezus leren kennen en praat enthousiast met anderen over Hem. Terwijl ze eerder nog vastzat in de wereld van hekserij. Er zijn veel gesprekken met haar gevoerd en mede daardoor mocht ze worden bevrijd uit de duisternis. Een andere bezoeker is een jongeman die ver bij God vandaan leefde. Door de gesprekken bij Colors en het contact met een voorganger is zijn leven veranderd en is hij weer meer met God bezig.

Liefdevolle Vader

Op de vraag wat het voor hen betekent om Gods hart te volgen antwoorden Alke en Nellie het volgende: “God is een liefdevolle Vader die iedere dag en ieder moment betrokken wil zijn bij ons leven. Hij is niet een strenge God die ons straft voor wat we verkeerd doen, maar Hij is een liefdevolle God die ons de goede weg wil wijzen, genadig is en onze zonden wil vergeven. Hij gaat met ons mee op de weg van het leven en helpt ons de juiste beslissingen te maken en rust en vrede te vinden in Zijn aanwezigheid, juist ook in tijden van moeite. Het leven is voor te stellen als een pelgrimstocht. We mogen geloven dat God ons heeft geplaatst op de plek waar we zijn en daar Zijn licht mogen doorgeven”.

15-02-2021