Training en begeleiding

Als je naar het zendingsveld wilt gaan, is een goede voorbereiding essentieel, zeker als je visie hebt voor langere termijn (meer dan 2 jaar). Een goede bijbelschool of zendingstraining raden we dan ook sterk aan. Ook kun je eerst praktijkervaring opdoen op één van onze uitzendbases.

In de voorbereiding op uitzending, wordt samen met de kantoormedewerkers van WEC Nederland gekeken of er extra training of opleiding nodig is en waar die het beste kan worden gevolgd. WEC zelf heeft wereldwijd een aantal trainingscentra, waarvan 1 in Nederland: Cornerstone in Beugen, Noord-Brabant. Er zijn ook goede samenwerkingscontacten met andere organisaties zoals Wycliffe Bijbelvertalers, Interserve, Frontiers, OMF Nederland, Operatie Mobilisatie en Stichting Gave. Waar nodig of gewenst werken we samen, zoals bijvoorbeeld in de Kairoscursus en Xplore Mission.

Naast eventuele training of opleiding maakt ook een psychologische en medische test onderdeel uit van de aannemingsprocedure, evenals een kandidatenoriëntatiecursus van acht weken.

WEC faciliteert niet alleen dat zendelingen worden uitgezonden, maar draagt ook mede zorg voor de meereizende of thuisblijvende kinderen, achterblijvende familie en vrienden en contact met de thuisgemeente. Met name voor de kinderen (Mission Kids) is er voor, tijdens en na uitzending specifieke aandacht en zorg. Het is juist deze integrale aanpak die WEC zo bijzonder maakt als uitzendende organisatie. 
 
Lees hier meer over