Gezinnen in zending

Als je als ouder(s) een roeping ervaart om de zending in te gaan, dan is het belangrijk dat ook de eventuele meereizende kinderen hierin betrokken worden.

Er is voor, tijdens en na uitzending Member Care beschikbaar voor de ouders, maar ook voor de kinderen. WEC gaat zo 'met jullie mee op weg' en staat biddend om jullie heen. Het is juist deze integrale aanpak die WEC zo bijzonder maakt als uitzendende organisatie. 

In de voorbereiding op uitzending verzorgt WEC voorlichting en onderwijs aan: 

  • ouders
  • kinderen
  • achterban

De ouders ontvangen informatie over goede begeleiding van de kinderen en passend onderwijs op het zendingsveld. De kinderen zelf krijgen een voorbereiding aangeboden en de achterban, zoals thuisfrontteam en thuisgemeente, krijgt voorlichting over hoe de kinderen van hun zendelingen kunnen worden geholpen.

Scholing kinderen

WEC vindt het belangrijk dat er voor de kinderen op het zendingsveld goede scholing beschikbaar is. Wereldwijd ondersteunt WEC diverse scholen voor zendingskinderen, 2 daarvan zijn van WEC zelf, namelijk Bourofaye Christian School in Senegal en Sejong Global School in Zuid-Korea.

Informatieve websites over scholing in het buitenland:

Begeleiding kinderen

Ook tijdens tussentijds verlof of bij definitieve terugkeer van het zendingsveld zal er niet alleen met de ouders, maar ook met de kinderen worden gesproken. Voor tieners van 12 tot 18 jaar organiseert Missie Nederland jaarlijks een weekend waar TCK's (Third Culture Kids) elkaar kunnen ontmoeten.

Meer weten? 

Veiligheidsbeleid

WEC Nederland heeft een veiligheidsbeleid opgesteld over hoe te waken over, en veiligheid en bescherming te bieden aan kinderen en kwetsbare volwassenen binnen haar invloedssfeer. Dit betreft ook het voorkomen van elke vorm van mishandeling of misbruik. Lees hier ons veiligheidsbeleid.