Kinderen op het zendingsveld

Als God ouders roept naar het zendingsveld, dan horen de eventuele kinderen daarbij. Ook zij zijn deel van Gods plan. Kinderen van zendelingen (Mission Kids) krijgen te maken met veel veranderingen. Ook moeten ze (vaak) afscheid nemen en stellen zichzelf vragen als: waar is thuis en wie ben ik?

Kinderen op het zendingsveld

MK of TCK

Kinderen van zendelingen worden Mission Kids (MK) genoemd. Wanneer kinderen (grotendeels) opgroeien in een andere cultuur dan die van hun ouders, ontstaat er een mengeling van deze twee culturen (van ouders en gastland) die resulteert in een eigen, derde cultuur. Deze kinderen worden Third Culture Kids (TCK) genoemd. Overigens zijn niet alle TCK's ook MK's, maar bijna alle MK's zijn wel TCK's. 

Veranderingen

Mission Kids moeten noodgedwongen vaak afscheid nemen: van het land van oorsprong, maar ook op het zendingsveld krijgen ze te maken met verhuizingen van vriend(inn)en. Ze komen terecht in een vreemd land met een vreemde taal, moeten wennen aan een nieuwe school, een ander klimaat, nieuwe omgeving en nieuwe vrienden. Het kind gaat dus door heel wat veranderingen heen en heeft soms hulp nodig om dit goed te verwerken. Als dat niet gebeurt, kunnen er problemen ontstaan bij een volgende verandering. Daarom vindt WEC het zo belangrijk om ook kinderen goede zorg en aandacht te geven, zodat het hele gezin optimaal kan functioneren.

Waar is thuis?

Een MK stelt zichzelf maar al te vaak de vraag: waar is thuis? Een moeilijke vraag, want thuis is namelijk altijd ergens anders. Omdat deze kinderen vaak verhuizen is 'thuis' meestal niet een plaats, maar meer een relatie: thuis is waar ze wonen of waar hun ouders wonen. 

Wie ben ik?

Onze identiteit wordt voor een deel gevormd door onze taal en cultuur. Een MK heeft echter niet alleen te maken met de cultuur en de taal van de ouders en het land waar het woont, maar ook met de cultuur en taal van de collega's van de ouders en de eventuele internationale school. Veel MK's worstelen dan ook met de vraag wie ze zijn, omdat ze zich verwant voelen met verschillende culturen en de daarbij horende normen en waarden.

Terugkeer of re-entry

De moeilijkste periode voor een MK is meestal wanneer hij of zij terugkeert naar het land van oorsprong. Voor het kind is dit veelal een 'onbekend' land, dus voor hem geen 'terugkeer'. Een MK voelt zich vaak 'vreemdeling in eigen land', maar omdat hij er niet vreemd uitziet, wordt hij  verondersteld wel alles te weten. Dit kan hem erg onzeker maken. Voor tieners van 12 tot 18 jaar organiseert Missie Nederland jaarlijks een weekend waar TCK's (Third Culture Kids) elkaar kunnen ontmoeten; TCK's begrijpen elkaar vaak beter dan andere tieners om hen heen. Dit weekend draagt bij aan het re-integreren in Nederland. Meer info: www.missienederland.org/tck

Verder lezen? Download dan onze brochures:
Focus op Mission Kids
Wie wat Mission Kids

Voor meer informatie, neem contact met onze MK consulent, Kezia Schoonveld: mk@wec-nederland.org