Thuisfrontteam

Een thuisfrontteam (TFT) heeft een brugfunctie tussen de zendeling, de uitzendende organisatie, de achterban en de zendende gemeente.

Thuisfrontteam

WEC ondersteunt op verschillende manieren in het opzetten en onderhouden van een TFT. Eén daarvan is het geven van informatie over:

  • Bijbelse onderbouwing en bemoediging
  • de belangrijkste taken
  • samenstelling van een TFT
  • belang van voorbede
  • begeleiding bij definitieve terugkeer

Voor het opzetten en onderhouden van een TFT heeft WEC een handboek *)  ontwikkeld; via het contactormulier op onze website kun je dit handboek aanvragen.

*) Momenteel zijn we bezig om dit handboek aan te passen en is het tijdelijk even NIET leverbaar! 

Meer weten? Stuur een e-mail naar info@wec-nederland.org