Geschiedenis van WEC

In 1913 ervoer Charles Thomas Studd (1860-1931) uit Engeland dat God hem riep om een nieuwe zendingsorganisatie te beginnen. Daarvoor had de voormalige cricketspeler God al enkele jaren gediend in China en India.

Geschiedenis van WEC

Vele mensen vonden dat Studd te oud, te ziek of te excentriek was om een dergelijke zending te beginnen. Maar zijn antwoord was steevast: “Als Jezus Christus werkelijk God is en Zijn leven voor mij gaf, dan kan mijn offer voor Hem nooit te groot zijn.” Ondanks zijn slechte gezondheid vertrok Charles Studd op 53-jarige leeftijd naar Afrika, omdat hij de mensen daar God wilde zien aanbidden. Tijdens deze reis sprak God dat dit niet alleen voor Afrika zou zijn, maar voor de hele wereld. Gods woord werd waarheid. Dit ongelooflijke zendingsavontuur resulteerde in een zendingsbeweging die inmiddels vele miljoenen levens heeft geraakt. Toen Charles Studd in 1931 overleed waren er al teams actief in Centraal- en West-Afrika, de Amazone, het Midden-Oosten en in de Himalaya-regio.

De afgelopen decennia is WEC gegroeid omdat vele mannen en vrouwen de roeping ervoeren het Evangelie te brengen aan de onbereikten binnen het 10/40-raam. Op dit moment is de meerderheid van de werkers bij WEC afkomstig uit Zuid-Amerika en Azië. Het hoofdkantoor van WEC is inmiddels verplaatst van Engeland naar Singapore. Lees hier meer over WEC International (Engelstalig).

“Als Jezus Christus werkelijk God is en Zijn leven voor mij gaf, dan kan mijn offer voor Hem nooit te groot zijn.”

WEC Nederland

Jack Perkins en zijn Nederlandse vrouw Diny startten in 1948 het werk van WEC Nederland onder moeilijke omstandigheden, omdat er nog weinig bekendheid was met interkerkelijke zendingsgenootschappen en 'leven uit geloof'. In 1955 moest het echtpaar door ziekte gedwongen terugkeren naar Engeland; het werk in Nederland kwam hierdoor 5 jaar stil te liggen. De 4 zendelingen die inmiddels waren uitgezonden werden gedeeltelijk gesteund door WEC Zwitserland. In 1959 vond de eerste Nederlandse WEC-conferentie plaats, waarna Henk Meiners geroepen werd om de WEC te dienen als thuisfrontleider; 6 jaar later heropende het secretariaat. In de periode van 1961 tot 1976 zijn via WEC Nederland 33 zendelingen uitgezonden; hiervoor alle eer aan God!

In 1976 namen Kees en Rie Glas het secretariaat over. Omdat Kees in veel kerken en kringen sprak, groeide de bekendheid van WEC. Ze verhuisden het kantoor van Rotterdam naar Emmeloord waar aan de Waalstraat eerst 2 en later 3 huizen naast elkaar werden gehuurd; deze woningen konden later worden gekocht. Hier is tot op heden het kantoor van WEC Nederland gevestigd en biedt tevens tijdelijke woonruimte voor kandidaatzendelingen en zendelingen met verlof.