Jaarverslag en rekening

Zendelingen en medewerkers van WEC ontvangen geen salaris, maar vormen zelf een achterban die hen financieel ondersteunt. Ook onze bedieningen, uitzendbases en trainingscentra zijn afhankelijk van giften, afkomstig van diegenen die onze missie van harte ondersteunen. Op deze manier zijn we samen deel van wat God doet in deze wereld.

We geloven dat God voorziet in onze noden, ook op financieel gebied. WEC doet dan ook geen publiek beroep op mensen om te geven. Onze ervaring is dat God werkt door mensen heen. Wil je wel een gift geven, dan is dat uiteraard mogelijk. Je kunt dit overmaken op onze rekening: NL98 ABNA 0426 839 536 t.n.v. stichting WEC Nederland. Als jouw gift bestemd is voor een specifieke zendeling of voor een bepaald doel, geef dit dan duidelijk aan, zodat het geld rechtstreeks en zonder aftrek van eventuele kosten wordt overgemaakt. Het is ook mogelijk om WEC testamentair te gedenken; neem hiervoor contact op met het kantoor in Emmeloord via finance@wec-nederland.org

Let op: sinds de invoering van IBAN worden geen adresgegevens meer doorgegeven aan ons. Geef daarom je adres door bij een overboeking of stuur een e-mail naar info@wec-nederland.org zodat we je eventueel kunnen bedanken.

Stichting WEC Nederland is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je meer informatie over ons: