Gemeentestichting

Het doel van WEC is om onder de nog niet bereikte volken gemeenschappen te stichten die God aanbidden. Dit doen we onder meer door het verhaal te delen met anderen (evangelisatie), door mee te lopen met de pasbekeerden (discipelschap) en door gelovigen samen te brengen (gemeentestichting).

Evangelisatie

Onze vorm van evangelisatie is het delen van verhalen van geloof. Veel mensen moeten het unieke verhaal van God nog horen. De zaadjes die we zaaien komen uit de Bijbel en uit verhalen over God die zich in mensenlevens openbaart. We zaaien waar we maar kunnen, in alle nederigheid, maar ook overvloedig. We houden daarbij rekening met de cultuur en taal, zodat we hen tegemoet treden in hun eigen wereld, zoals Christus kwam in de onze. 

Discipelschap

Voor wie net op weg is gegaan met Christus, willen we een mentor zijn. Dit doen we door een voorbeeld te zijn in onze wandel met God en door dichtbij de mensen te leven. Zo reizen we met hen mee en helpen hen Jezus te (h)erkennen in hun leven. Het is ons doel om in elke situatie Gods vertegenwoordigers te zijn.

Gemeentestichting

We brengen de gelovigen samen waardoor nieuwe dynamische gemeenten worden gesticht in hun eigen cultuur en die zichzelf kunnen vermenigvuldigen. Deze gemeenten worden vanaf het begin geleid door de lokale mensen zelf. Een groep lokale gelovigen die Jezus volgt en liefheeft zal op de lange duur een geweldige impact hebben op de gemeenschap. 

Globalrize

WEC heeft een partnership met GlobalRize, een Nederlandse stichting die als doel heeft om wereldwijd christenen te helpen groeien in hun geloof en kerken te helpen zich te vermenigvuldigen. Dit gebeurt met name via het internet waar tegenwoordig meer dan de helft van de wereldbevolking gebruik van maakt. Via sociale media als FaceBook, Twitter en Instagram, is het gemakkelijk om contacten te leggen en te onderhouden; veel werk kan vanuit huis en in eigen tijd worden gedaan. Op deze manier worden maandelijks tientallen miljoenen mensen bereikt in meer dan 170 landen. Meer weten of aanmelden als coach? Neem contact op met WEC Nederland of kijk op de website van Globalrize.

Wil je meer weten of zie je kansen voor jezelf hierin te participeren? Neem dan contact op met WEC Nederland. Ook kun je kijken bij onze actuele vacatures en de mogelijkheden voor training en begeleiding door WEC.