Media en kunst

Steeds meer WEC-medewerkers zien mogelijkheden om door middel van media en kunst het Evangelie te verspreiden onder de volken.

Media en kunst

Muzikanten, zangleiders en liedschrijvers slaan bijvoorbeeld bruggen door bestaande gospelliederen te verbinden met de muziek van plaatselijke culturen. Ook de verschillende media bieden veel kansen, zoals het schrijven en verspreiden van boeken, evangelisatiemateriaal, bijbelstudies en onderwijsmaterialen, maar ook het vertalen van de bijbel in een lokale taal. WEC leidt tevens mensen op die radioprogramma's kunnen maken voor de vele radiostations over de hele wereld. 

Heb jij een creatieve of media-achtergrond en wil je jouw gaven en talenten inzetten in Gods Koninkrijk? Neem dan contact op met WEC Nederland of lees meer op www.artsrelease.org (Engelstalig).