Onbereikte volken

Een derde deel van de wereldbevolking heeft geen toegang tot de verhalen van Jezus. Het doel van WEC is dat alle volken, ook in die landen waar het Evangelie niet openlijk gebracht mag worden, Jezus leren kennen, liefhebben en aanbidden.

Inmiddels is WEC actief in circa 90 landen en onder meer dan 100 bevolkingsgroepen, waaronder:

  • Afrika

WEC-teams ondersteunen in Afrika hoofdzakelijk nieuwe nationale kerken, met name in West-Afrikaanse landen, Democratische Republiek Congo en Zuid-Afrika. Omdat deze kerken inmiddels zelf ook zendelingen uitzenden, verandert de rol van buitenlandse zendelingen steeds meer in het mobiliseren en uitzenden van nieuwe Afrikaanse werkers.

  • Azië

De kerk in Azië is explosief gegroeid! Toch zijn er nog Aziatische landen nauwelijks bereikt met het Evangelie. Multiculturele teams pionieren in enkele van deze minst bereikte gebieden.

  • Europa

De kerk in Europa kent al jarenlang een teruggang. In Nederland, Zuid-Europa en op de Balkan werken momenteel gemeentestichtende teams.

  • Latijns-Amerika

De rol van de zendeling is hier inmiddels veranderd van gemeentestichter naar trainer, ondersteuner en uitzender van nieuwe zendelingen. Tevens zijn hier meerdere hulpverlenende bedieningen actief.

  • Midden-Oosten

Gelovigen proberen het Evangelie door te geven in hun contacten met anderen en door hun manier van leven. Hier liggen mogelijkheden voor beroepsmatige inzet in onderwijs, medische zorg of bedrijfsleven.

  • Oceanië

In deze regio zijn inmiddels veel kerken gesticht! WEC inspireert, mobiliseert en traint mensen voor cross-culturele zending en gemeentestichting in verschillende gebieden met onbereikte bevolkingsgroepen.

Lees hier meer over de mogelijkheden voor: