Privacyvoorwaarden

 

Privacy statement WEC Nederland

 

 

 

WEC Nederland verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden je privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Je persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder volgt wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door werkers, donateurs, vrijwilligers en andere relaties verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van je bezoek aan en gebruik van onze website zoals bijvoorbeeld vanwege een geplaatste bestelling of contact aanvraag.

Verwerking van je gegevens

WEC Nederland is een stichting gericht op wereldwijde zending en informeert haar achterban op diverse manieren om gezamenlijk het realiseren van de doelstellingen mogelijk te maken. Daarvoor houdt WEC Nederland een administratie bij, waarin persoonsgegevens van haar relaties worden vastgelegd. We verzamelen en verwerken: Naam en aanhef, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres en IBAN gegevens.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via de website of wanneer je je aanmeldt voor het WEC Nieuws en/of de gebedsbrief. We verwerken je persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan je donatie, incasso of andere betaling, het verzenden van onze nieuwsbrief en/of gebedsnieuws, om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en om goederen en diensten bij je te kunnen (laten) afleveren.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. Doe dit bij voorkeur per mail of brief, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. (Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.) Stuur deze naar adminstratie@wec-nederland.org, dan wel naar WEC Nederland, Waalstraat 40, 8303 DH te Emmeloord. Hier kunt je ook terecht als je niet langer het WEC Nieuws of de gebedsbrief wilt ontvangen of anderszins op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten

Je kunt je wijzigingen eventueel ook telefonisch doorgeven aan de administratie van WEC Nederland: 0527 616521. WEC Nederland is ook dan verplicht zich te verzekeren van je identiteit  voordat wij je informatie mogen verstrekken over je persoonlijke gegevens in onze administratie.

 

Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wil je minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt je je op elk moment afmelden bij de administratie van WEC Nederland.

 

Bezoek aan onze website

WEC Nederland gebruikt op haar website uitsluitend cookies of tracking software voor het goed functioneren van de website. Niet om surfgedrag of of andere persoonsgegevens van je te registreren. Je gegevens kunnen dus niet met derden worden uitgewisseld.

 

Beveiliging

WEC Nederland heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht dan houden wij die termijnen aan.

 

Vragen over privacy beleid

 WEC Nederland houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze administratie. De gegevens daarvoor vind je hieronder:

 

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

 WEC Nederland,

Afdeling Administratie

Waalstraat 40

8303 DH Emmeloord

T: 0527-616521

E: administratie@wec-nederland.org

Versie mei 2023